Kairos-dokumentet «Et sannhetens øyeblikk» er et rop til verdenssamfunnet fra kirkeledere i Palestina, om hvordan palestinere opplever livet under israelsk okkupasjon. Det er også et  vitnesbyrd om deres tro, håp og vilje til å skape rettferdighet og fredelig sameksistens med alle mennesker som bor i Det hellige land.

Norges Kristelige Studentforbund har i mange år samarbeidet med og drevet utveksling med vår palestinske søsterorganisasjon Palestinian Youth Ecumenical Movement (PYEM). Gjennom dette samarbeidet har vi fått innblikk i den virkeligheten som utspiller seg for palestinere på Vestbredden, og de utfordringer kristne palestinere møter daglig.

Workshopene på denne siden er, med støtte fra LNU, utviklet av Norges Kristelige Studentforbund, for å gi norske menigheter og andre interesserte grupper et innblikk i innholdet i og bakgrunnen for Kairos-dokumentet, samt hva vi som kristne kan gjøre for å hjelpe.

Informasjonen er tilrettelagt i tre ulike deler og tre forskjellige workshops: Introduksjon, Kairos og BDS. Disse kan slås sammen til en eller to økter – alt etter hva som passer den enkelte gruppe. I tillegg finnes det forslag til filmer og filmsnutter som kan benyttes i disse work-shopene. Den norske versjonen av Kairos-dokumentet kan leses HER.