Denne siden er et verktøy for menigheter og andre grupper som vil lære mer om kristne palestineres situasjon, og hvordan vi som kristne kan vise solidaritet med våre kristne søsken i Palestina. Workshopene som tilbys her gir en informativ,  spennende og interessant innføring i disse temaene, og er et nyttig verktøy for deg som vil spre kunnskap om disse temaene til din menighet.